0%
Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Semantiska mått i psykiatrin Intresseorganisationer

 

 


 

 

 

Ni har fått den här länken  för att tänka er in i hur det skulle vara att genomföra denna enkät som vårdsökande patient för psykisk ohälsa. En vårdsökande person ska genomföra denna typ enkät  tidigt i vårdkedjan och  resultatet ska skickas till vårdpersonal som underlag för kan planera och genomföra de bästa och mest effektiva vårdinsatserna. Du som svara nu kommer inte få tillbaka en rapport på ditt eget mående men kommer att erbjudas att se fiktiv rapport.

 

Notera att detta är en förkortad version av informationsbrevet. Informationsbrevet i sin helhet hittar du om du klickar på länken längre ner på sidan.

 

Bakgrund och Syfte

Med detta brev vill vi fråga dig om du vill vara med i studien ”Semantiska mått i psykiatrin”. Studien handlar om att du får beskriva hur du mår med beskrivande ord. Hela eller delar av dina svar kommer att presenteras i en patientrapport som ett beslutsstöd för din behandlare. Det du nämner i studien behöver du även ta upp i mötet med din behandlare.

 

Förfrågan om deltagande

För att delta behöver du vara minst 15 år och kunna svenska.

 

Hur studien går till

Studien innebär att du svarar på frågor om din psykiska hälsa såsom depression, oro, stress och andra symptom. Du svarar på frågorna genom att du fritt beskriver din upplevelse med nyckelord samt anger i vilken grad olika påståenden överensstämmer med din upplevelse.

 

Frivillighet

Du bestämmer själv om du vill vara med. Som deltagare har du rätt att när som helst, utan att behöva ange särskild förklaring eller anledning, avbryta ditt deltagande. Det ger inga konsekvenser för din övriga vård på mottagningen.

Du har också rätt att ändra dina uppgifter eller att ta bort spårbar data. Kontakta då: katarina.kjell@psy.lu.se. Hit rapporterar du även oönskade händelser i samband med studien.

 

Ansvariga

Ansvarig för forskningen är professor Sverker Sikström, Institutionen för psykologi och Dataskyddsombundet Bo-Göran Andersson vid Lunds universitet.

 

För ytterligare information om studien, kontakta katarina.kjell@psy.lu.se.


Kontakta din ordinarie behandlare på mottagningen om du av någon anledning upplever ett större och mer ihållande obehag. Om du akut behöver komma i kontakt med vårdpersonal utanför din ordinarie mottagnings öppettider ber vi dig kontakta akut mottagningen Vuxenpsykiatri 044- 309 21 38/ Barn- och ungdomspsykiatri 040 -33 17 11.

 

 

Ladda ner information om studien

 

 

 

Genom att klicka på ”Nästa” nedan, som för mig till undersökningen, väljer jag att delta i projektet och intygar samtidigt att:

 

 

  • Jag har läst och förstått informationen om studien.
  • Jag är 15 år eller äldre.
  • Jag har getts möjlighet att ställa frågor och i de fall jag ställt frågor, fått dem besvarade.
  • Jag har fått information om att projektet är frivilligt och att jag kan välja att inte delta eller när som helst avbryta utan att det har några konsekvenser för övrig behandling här på mottagningen.
  • Jag är införstådd med att mina personuppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningens föreskrifter.

 

Ladda ner samtyckesinformationen